46

کارآموز عزیز شما فقط 20 دقیقه زمان دارید

کارآموز عزیز متاسفانه زمان شما به پایان رسید


آزمون کمکهای اولیه

درود بر شما کاربر عزیز و دوست داشتنی

1 / 30

1) شستشو با آب گرم و صابون چه تأثیری روی زخم های ناشی از گاز گرفتگی حیوانات دارد؟

2 / 30

2) کدامیک از موارد زیر برای باز کردن راه هوایی بیمار است ؟

3 / 30

3) کدام گزینه در مورد آتل صحیح می‌باشد؟

4 / 30

4) کدام یک از موارد ذیل جزو اصول هفتگانه هلال احمر نمی باشد؟

5 / 30

5) ارزیابی اولیه بیمار شامل کدامیک است ؟

6 / 30

6) هدف از ارزیابی اولیه چیست؟

7 / 30

7) شکل زیر را چه میگویند؟

8 / 30

8) شایع ترین علت بسته شدن راه هوایی در فرد بیهوش کدامیک از گزینه های زیر است؟

9 / 30

9) هفت اصل اساسی جمعیت هلال احمر ایران را نام ببرید.

10 / 30

10) در کدامیک از موارد زیر ترمومتر را داخل دهان بیمار  قرار نمیدهیم ؟

11 / 30

11) موسس صلیب سرخ چه کسی است؟

12 / 30

12) در مدیریت صحنه آسیب به روش STOP   ،  مرحله p   کدامیک است ؟

13 / 30

13) یرای محار آتش سوزی ناشی از فراورده های نفت از چه روشی باید استفاده کرد؟

14 / 30

14) چند دسته شکستگی وجود دارد، نام ببرید؟

15 / 30

15) در چه مواردی نباید مصدوم دچار مسمومیت را وادار به استفراغ کرد؟

16 / 30

16) کدام گزینه درست است؟

17 / 30

17) بیماری‌های منتقله از راه خون کدام است؟

18 / 30

18) در مواقعی که اعضای درون شکم بیرون می‌زند چه کاری باید انجام داد؟

19 / 30

19) از نشانه های خونریزی داخلی ...................می باشد.

20 / 30

20) برای مراقبت از یک زخم سطحی کدام گزینه نادرست است؟

21 / 30

21) برای پانسمان زخم از کدام یک از وسایل زیر نمی توان استفاده کرد؟

22 / 30

22) کدام گزینه در مورد قطع عضو نادرست است؟

23 / 30

23) علت اینکه نباید از پنبه برای پانسمان استفاده کرد چیست؟

24 / 30

24) گاز خردل جز کدام دسته از گازهای شیمیایی می باشد؟

25 / 30

25) بر روی دست یک کارگر مقدار پودر ناشناخته ریخته کدام اقدام اولیه برای جلوگیری از سوختگی های شیمیایی بهتر است؟

26 / 30

26) مطمئن ترین روش برای حمل مصدوم در مسافت های طولانی ............................ است.

27 / 30

27) خانمی 55 ساله در اثر برق گرفتگی دچار سوختگی در ناحیه ی دست چپ و صورت شده است. درصد سوختگی و نوع سوختگی را مشخص کنید ؟

28 / 30

28) در انسداد راه هوایی با لقمه غذا  از چه روشی برای باز کردن راه هوایی استفاده میکنید ؟

29 / 30

29) حمل دو یا سه نفره مصدوم را نام ببرید؟

30 / 30

30) در دستگاه پالس اکسیمتر، SPO2   چه چیزی را به ما نشان میدهد ؟

امتیاز شما