کارآموز عزیز شما فقط 20 دقیقه زمان دارید

کارآموز عزیز متاسفانه زمان شما به پایان رسید


آزمون نسخه خوانی

سلام عزیزم

لطفا با دقت به سوالات جواب بده چون امکان بازگشت و تصحیح وجود ندارد.

همچنین فقط یک بار میتوانید در آزمون شرکت کنید

The number of attempts remaining is 1

درود بر شما کاربر عزیز و دوست داشتنی

1 / 19

1. کاربرد داروی دسموپرسین چیست؟

2 / 19

2. کدامیک از گزینه های زیر از اشکال داروئی سفالکسین میباشد؟

3 / 19

3. کاربرد داروی لیندان چیست؟

4 / 19

4. داروی دمپریدون چه کاربردی دارد؟

5 / 19

5. داروی کلسیتونین دارای کدامیک از اشکال داروئی زیر است؟

6 / 19

6. کدام یک از کورتون های زیر دارای فرم دهانی برای آفت می باشند؟

7 / 19

7. داروی متوکلوپرامید (پلازیل) چه اشکال داروئی دارد؟

8 / 19

8. داروی آسیکلوویر در کدام دسته زیر قرار می گیرد؟

9 / 19

9. کدامیک از داروهای زیر به عنوان ضد بارداری اورژانسی کاربرد دارد؟

10 / 19

10. Synacten نام تجاری کدامیک از داروهای زیر است؟

11 / 19

11. گلوکوفاژ نام تجاری کدام یک از داروهای کاهنده قند خون میباشد؟

12 / 19

12. کاربرد داروی پلاویکس (کلوپیدوگرل)چیست؟

13 / 19

13. داروی دیلتیازم جزء کدامیک از دسته های دارویی زیر می باشد؟

14 / 19

14. کدامیک از داروهای ضد افسردگی زیر به عنوان ضد خارش در نسخ متخصیصن پوست به چشم میخورد؟

15 / 19

15. داروی ریواستیگمین(Exelon) در کدامیک از بیماریهای زیر استفاده می شود؟

16 / 19

16. کدام یک از بنزودیازپین های زیر دارای شکل داروئی شیاف می باشد؟

17 / 19

17. لیبریوم نام تجاری کدام یک از داروهای زیر است؟

18 / 19

18. مهمترین نام تجاری اسپری بینی مومتازون چیست؟

19 / 19

19. کدامیک از آنتی هیستامین های زیر دارای اثر ضد خارش قوی می باشد؟

درحال تحلیل نمره شما ...

امتیاز شما