0%
0 رای, 0 میانگین

کارآموز عزیز شما فقط 20 دقیقه زمان دارید

کارآموز عزیز متاسفانه زمان شما به پایان رسید


آزمون ICDL

درود بر شما مهمان دوست داشتنی، لطفا مشخصات خودت رو دقیق وارد کن عزیزم

1 / 30

1) کدامیک از حافظه های زیر برای برقرار کردن ارتباط بین تجهیزات ورودی و خروجی با CPU مورد استفاده قرار میگیرند.

2 / 30

2) اندازه پرش Tab در حالت پیش فرض چقدر است ؟

3 / 30

3) کدام یک از گزینه های زیر فقط خواندنی است؟

4 / 30

4) برنامه ی BIOS کدام نوع از حافظه قرار داده می شود؟

5 / 30

5) کدام دستگاه برای رسم نمودار ، طرح ها و اشکال خطی به کار می رود؟

6 / 30

6) قسمت های اصلی یک سیستم ارتباط داده ای کدام مورد است؟

7 / 30

7) برنامه ها به منظور اجرا درکدام حافظه قرار می گیرند ؟

8 / 30

8) مزایای استفاده از شبکه عبارت است از:

9 / 30

9) کدام یک از درگاه های زیر سرعت بالاتری در تبادل اطلاعات دارند؟

10 / 30

10) با انتخاب بخشی از نمودار ، در نوار سراسری (Robbon) ، زبانه اضافه می گردد .

11 / 30

11) جهت ذخیره یک فایل نمایشی که همواره در نمای نمایش باز می شود کدام حالت ذخیره سازی مناسب است ؟

12 / 30

12) کدام رایانه در شبکه ی Client-Server باید دارای مشخصات سخت افزاری بیشتری باشد؟

13 / 30

13) کدام یک از راه های ورود ویروس به سیستم می باشد؟

14 / 30

14) اصطلاح ..........به اشکال اماده گفته می شود .

15 / 30

15) به واحد محاسبات و منطق چه میگویند؟

16 / 30

16) کدام رابطه درست است؟

17 / 30

17) درگروه Editing ابزار Goto چه عملی انجام می دهد ؟

18 / 30

18) برای انتخاب بخش های پیوسته از متن از کدام روش زیر استفاده نمی شود ؟

19 / 30

19) کدامیک از موارد زیر از مزایای سیستم عامل دارای GUI می باشد؟

20 / 30

20) در اصول شماره گذاری خطوط برای اینکه شماره گذاری هرصفحه مستقل از سایر صفحات تنظیم گردد، باید گزینه ....................... انتخاب شود.

21 / 30

21) قانون کپی رایت توسط چه کسی تعیین می شود؟

22 / 30

22) به انجام عملیات بر روی داده های خام تولید می شود .........نامیده می شود.

23 / 30

23) فاصله ی پیش فرض بین سطر های پاگراف متون چه اندازه است ؟

24 / 30

24) برای تعیین سبک خطوط کادر صفحات سند از کدام گزینه استفاده می شود ؟

25 / 30

25) کدام یک از نرم افزار ها را بدون پرداخت پول میتوان استفاده نمود؟

26 / 30

26) یک ترابایت معادل چند بایت است؟

27 / 30

27) کدامیک از تعاریف زیر درباره CPU نا درست است؟

28 / 30

28) واحد سنجش سرعت ارتباطی مودم کدام یک از موارد زیر می باشد؟

29 / 30

29) برای چاپ صفحه ی جاری از پنجره Print کدام گزینه را انتخاب می کنیم ؟

30 / 30

30) حافظه پنهان (Cache Memory) چه نوع خافظه ای است؟

امتیاز شما

0%