استاد سهرابی دارای 10 سال تجربه در زمینه چرم دوز دستی میباشند