دکتر دانا محمدی مدیر و موسس آزمایشگاه نبض در پاوه و آزمایشگاه سایژ در جوانرود هستن همچنین از مربیان برجسته در آکادمی نادری میباشند